Het clublid is lid van Baan1 en Baan2. Beide clubs maken gebruik van E-Golf4U.


Je kunt je hcp maar op één plek officieel registreren: je HOMECOURSE . Het clublid zal daar een keus in moeten maken.

(misschien waar hij/zij de meeste wedstrijden loopt?)


Stel: hij kiest de Baan1 als homecourse.

Wedstrijden en Q kaarten (inloggen met NGF pasje Baan1) aldaar gespeeld, worden automatisch geregistreerd in zijn hcp historie.


Als hij vervolgens een wedstrijd speelt op Baan2, dient hij die score zelf in te geven als vreemde kaart via de website van Baan1 (en moet hij daarnaast de scorekaart in leveren bij de hcp cie van de Baan1?).


Als hij een Q kaart loopt op Baan2 en hij logt op de zuil in met zijn NGF pasje van Baan1 dient hij zijn score ook meteen na afloop van de ronde op de zuil in te geven, en wordt die kaart automatisch als vreemde kaart bij de Baan1 aangemaakt.


Als hij een Q kaart loopt op Baan2 en hij logt op de zuil in met zijn NGF pasje van Baan2 dient hij achteraf via de website van Baan1 de score via een vreemde kaart in te geven.


De hcp registratie bij Baan2 is dan helemaal niet interessant, buiten het feit dat hij, alvorens aan een wedstrijd mee te doen op Baan2, bij de wedstrijdtafel zijn op dat moment exact hcp moet bevestigen.