Een alliantie is een onderlinge afspraak tussen banen om met bepaalde voorwaarden bij elkaar te mogen spelen. Alle aangesloten banen binnen de alliantie kunnen zo direct elkaars spelers oproepen in Tee Time.

Aan het gebruik van de module alliantie zijn jaarlijkse kosten verbonden, voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.Alliantie handleiding


Deze handleiding is bedoeld voor banen die onderlinge afspraken hebben om leden op elkaars baan te laten reserveren. Deze onderlinge afspraken noemen we in E-Golf4U een alliantie. Deze alliantie is per soort in te stellen op gratis spelen, een aantal keer gratis spelen, spelen met een korting etc.


 1. Op elke baan in E-Golf4U dienen lidsoorten aangemaakt te worden per deelnemende baan, VB: alliantie baan 1/2/3 > op baan 1 lidsoort 2+3 aanmaken, op baan 2 lidsoort 1+3 etc. 

 2. Maak ook een lidsoort archief alliantie aan, hier komen automatisch de leden in die geen gebruik meer mogen maken van de alliantie, bv overleden, opgezegd, verwijderd of uit alliantie gehaald.


 1. Elke lidsoort in EG hoort TeeTime sync ja te hebben, dit betekent dat de lidsoort zichtbaar is in Tee Time.

 2. Indien er een externe, niet EG gebruikende baan mee doet dan ook dit lidsoort aanmaken. Deze lidsoort moet dan handmatig door E-Golf4U gevuld worden dmv een CSV bestand. Deze import is éénmalig en hierdoor een niet-dynamische lijst. Tussentijdse wijzigingen in deze lijst worden niet automatisch aangepast.

 3. Alle lidsoorten horen in het type Alliantie te staan, deze lidsoorten moeten ook aan de relatiegroep ‘Relatie Search Dropdown’ te staan om gevonden te kunnen worden bij het maken van een reservering 

       6. In EG maak je bij elke baan een relatiegroep met de naam van de alliantie aan en koppel hier de aangemaakte lidsoorten aan die op deze baan gebruik mogen maken van de alliantie.

          NOTE> deze relatiegroep is nodig om te controleren of iemand gesynced moet worden via de alliantie sync.

 1. Alliantie instellingen > elke baan moet in het eigen TT systeem onder algemeen/alliantie de instellingen goed invoeren, deze instelling bepaald het aantal  rondes binnen de alliantie.

 2. OPTIE > Hanteert de baan verschillende prijzen gedurende de week? Maak een prijzen template aan in TT indien een alliantie een maximum heeft, bijvoorbeeld maximaal 2 gratis rondes. Deze template wordt gebruikt bij het maken van een reservering als de in de alliantie aangegeven credits gebruikt zijn maar de speler wel nog een ronde wil lopen. In deze template wordt dus de juiste prijs gedefinieerd als men boekt buiten de alliantie. Boeken buiten de alliantie wordt hiermee dus wel toegestaan, alleen dient er een greenfee afgerekend te worden.

 3. Reserveren binnen de alliantie kan via inloggen op de website van de club waar men wil spelen. Gebruik hiervoor de inlogcode die ook op de eigen baan gebruikt wordt, alleen dan met het NGF baannummer ervoor. Bijv 123WOODS2 > wachtwoord zelfde als eigen profiel op eigen baan.Nog even kort een opsomming van de voordelen van een geautomatiseerde alliantie:

 • Alle deelnemende banen binnen een Alliantie zien elkaars leden die binnen de gebruikersgroep vallen van een alliantie, hiervoor is een relatiegroep mer kenmerken aangemaakt.
 • Valt een lid van een specifieke baan vanaf enig moment buiten de alliantie (ander lidmaatschap, overleden, uitgeschreven) dan zal deze automatisch uit de relatiegroep verwijderd worden.
 • Men kan eventueel online boekingen maken op elkaars banen, dit kan op verzoek uit gezet worden, maar is in principe wel handig ook als men geen alliantie recht meer heeft maar wel wil boeken.
 • Elke alliantie bestaat uit zelf in te regelen regels en eventueel een aan te passen prijzen template als er een diversiteit aan greenfeeprijzen beschikbaar is, een template is geen verplichting.
 • Middels rapportage een duidelijk inzicht in gespeelde rondes.
 • Een fysieke knipkaart kan hiermee overbodig raken > kostenbesparing, er kan ook gekozen worden voor een extra tekst op de NGF pas, dit is kosteloos!
 • Er zijn per baan meerdere allianties mogelijk.