Stylesheet

 
Het is mogelijk om een externe stylesheet in het iframe te laden. Deze instelling is door E-Golf4U aanpasbaar en heeft invloed op alle pagina’s van het iframe. De stylesheet wordt direct geladen na de default styling van het iframe en kan dus alle voorgedefiniëerde classes overrulen.

Het stylesheet kan niet bij E-Golf4U gehost worden maar dient gehost te worden op de server waarin het iframe geladen wordt.

 

Formaat aanpassen 


Het E-Golf4U iframe versie 2 heeft een mogelijkheid zichzelf automatisch te schalen op de pagina die op dat moment in het iframe getoond wordt. Dit kan ook uitgeschakeld worden.

De structuur om dit mogelijk te maken behoeft enige aanpassingen aan de normale manier hoe een iframe geladen wordt en werkt middels de methode dat het E-Golf4U iframe kan communiceren met de website waar in het iframe geladen wordt. Normaal is dit niet mogelijk. Om dit op te lossen is het noodzakelijk dat het iframe een pagina include die in het domein van de website draait. 

Doordat het E-Golf4U iframe een pagina include die op de website van de golfclub staat, is het mogelijk de interne hoogte van het iframe door te geven aan die website. De website is dan in staat om het iframe te resizen.

Hieronder volgt de code die nodig is om de bovenstaande structuur werkend te krijgen op de website van de club. Maak op de clubwebsite de volgende twee bestanden aan en vervang [clubnaam] door de naam van de club.

index.html
<script src="http://[clubnaam].e-golf4u.nl/leden/iframe/js/resizehandler.js"></script>
<iframe id='egolf4u_iframe' src='http://[clubnaam].e-golf4u.nl/leden/iframe/' style="width: 100%;"></iframe>


helper.html
<html>
<!--
E-Golf4U Iframe Helper

This page is on the same domain as the parent, so can
communicate with it to order the iframe window resizing
to fit the content
-->
 <body onload="parentIframeResize()">
   <script>
     // Tell the parent iframe what height the iframe needs to be
     function parentIframeResize()
     {
        var height = getParam('height');
        parent.parent.resizeIframe(height);
     }

     function getParam( name )
     {
       name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
       var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
       var regex = new RegExp( regexS );
       var results = regex.exec( window.location.href );
       if( results == null )
         return "";
       else
         return results[1];
     }
   </script>
 </body>
</html>


E-Golf4U zal de URL van de helper zoals hierboven aangegeven plaatsen in het iframe om cross-domain resizing mogelijk te maken. Neem contact op met E-Golf4U en verstrek de URL naar deze helper.html pagina.