Gebruikersgroepen worden gebruikt om gebruikers te groepen die hetzelfde rechtensysteem gebruiken. Gebruikersgroepen zijn te vergelijken met rollen.
Role Scoper gebruikt het rollen systeem van Wordpress maar gebruikt daarnaast de groepen om er voor te zorgen dat het Wordpress Rollen systeem intact blijft.

Gebruikersgroepen kunnen aangemaakt worden on het Gebruikers > Role Groups menu.

Screen Shot 2012-06-15 at 10.01.19.png

Een group kan bijvoorbeeld de naam van een commissie zijn, zoals hieronder in het overzicht weergegeven is.

Screen Shot 2012-06-15 at 10.04.02.png

De groepen die binnen rechte haken staan zijn standaard wordpress rollen, deze zijn niet relevant voor het rechten systeem.

Een gebruiker aan een groep toevoegen kan op twee manier, middels dit scherm door op de naam van de groep te klikken of via het bewerken van een specifieke gebruiker en de persoon daar te koppelen aan een groep.
Hieronder een voorbeeld van het scherm wanneer een gebruiker via het groepenscherm (hierboven) wordt toegevoegd.

Screen Shot 2012-06-15 at 10.06.00.png

Hierboven is te zien dat de gebruikers Harrie, Michiel en Toine al toegevoegd zijn aan deze groep. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen kan de naam ingevoerd worden in het tekstveld onder 'Search for users'. Door vervolgens op 'Search' te klikken zal de speler daaronder verschijnen. Het daadwerkelijk toevoegen van een gebruiker kan door deze te selecteren en vervolgens met de groene 'Add' knop naar rechts te brengen.
Als laatste stap dient er altijd op Update  geklikt te worden.