Met Roles kunnen uitzonderingen toegekend worden op de eerder aangebrachte restricties. Met roles kunnen rechten verleend worden aan Categorieën of pagina's op basis van gebruikersgroepen.
Voordat Roles bepaald kunnen worden dienen eerst de basisrestricties ingesteld te worden, zie daar voor het artikel over beperkingen.

Rechten verlenen voor pagina's


Het verlenen van rechten voor het bewerken van pagina's kan middels Roles > Pagina's.

Screen Shot 2012-06-15 at 10.45.38.png

De schermen onder het Roles menu zijn allemaal grotendeels hetzelfde, zo ook de pagina voor het bewerken van de pagina rechten.
Het scherm is opgedeeld in 4 categorieën te weten: Assignment Mode, Select Users/Groups, Role Duration en de betreffende pagina's (of categorieën als categorieën bewerkt worden).

Stap 1. Assignment mode
Hier wordt gekozen welke modus er nu geldt.

Screen Shot 2012-06-15 at 10.48.47.png

Voor het toewijzen van rechten gebruik de instellingen 'Assign voor selected Pagina's' en voor het verwijderen kies 'Remove'. Deze instelling heeft effect op de later te selecteren gebruikers en pagina's.

Stap 2. Select users/groups 
Selecteer hier de gebruiker of groep die gekoppeld dient te worden aan een specifieke pagina om deze rechten tot die pagina te geven.
Het is mogelijk om dit op individueel gebruikersniveau te doen maar het advies is om dit op gebruikersgroep niveau te beheren.

Screen Shot 2012-06-15 at 10.51.15.png

In bovenstaand screenshot zijn in het eerste blok de gebruikers te zien en in het tweede blok de groepen. De groepen tussen rechte haken zijn rollen van wordpress en kunnen genegeerd worden.
Selecteer in deze stap een groep of gebruiker die gekoppeld dient te worden.

Screen Shot 2012-06-15 at 10.52.23.png 

Stap 3. Role duration
Deze stap is niet relevant

Stap 4. Select Roles to Assign / Remove
Hier wordt het betreffende onderdeel geselecteerd waarvoor de groep of persoon rechten krijgt. Binnen een pagina bestaan er een aantal submogelijkheden, dit is om verschillende type rollen toe te kennen. Dit is niet belangrijk, de keuze die relevant is voor de permissie is Page Editor.

In het voorbeeld hieronder is voor de pagina Baan de rol Page Editor aangevinkt. Er is ook zichtbaar dat de groep 'Secretariaat' al gekoppeld is.

Screen Shot 2012-06-15 at 14.59.32.png

In de combinatie van bovenstaande stappen is er gekozen om:
  1. Rechten toe te voegen
  2. Voor de groep 'Baan'
  3. Aan de pagina Baan als editor

Stap 5. Opslaan
Het bevestigen van alle stappen kan weer helemaal bovenaan rechts in het scherm middels de knop update.

Screen Shot 2012-06-15 at 14.58.04.png