Basisrestricties gelden als uitgangspunt voor wat een gebruiker uiteindelijk binnen de website wel of niet mag. Zie het structuur artikel voor een overzicht hoe het rechten systeem functioneert. Het idee achter deze instel methode is dat eerst alles dicht gezet dient te worden alvorens er middels 'Roles' weer specifiek toegang verleend kan worden.

Er kunnen basis restricties ingesteld worden voor onderstaande entiteiten.

Screen Shot 2012-06-15 at 15.04.47.png