In de laatste versie van de TeeTime module is de kassa geïntroduceerd. Met de kassa functionaliteit zijn alle financiële acties verplaatst naar kassabonnen en verkoopregels. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig en snel financiële overzichten en kassa staten te creëren.


De kassa is terug te vinden in het dagoverzicht en kan op twee manieren benaderd worden.

Voor losse verkopen kan de kassa bovenin het dagoverzicht gebruikt worden, naast het opmerkingen veld.N.B.: Wanneer op deze manier direct de kassa geopend wordt kunnen er aan een nieuwe kassabon producten toegevoegd worden, er kan geen reservering of relatie gekoppeld worden.


Het kassaschermProducten toevoegen aan kassabon (verkoop)

Door het klikken op een product wordt deze toegevoegd aan de kassabon, om meerdere keer hetzelfde product toe te voegen kan er meermaals op het product geklikt worden. Het product wordt op de kassabon gegroepeerd met aantallen.

Het verwijderen van een product van kassa kan met het min (-) teken aan het einde van de kassaregel.


Wisselen tussen bonnen en producten weergave

Het is eenvoudig om te wisselen tussen het producten overzicht en het bonnen overzicht.

Door het klikken op 'Bonnen' worden de openstaande bonnen van de gekozen datum range getoond die nog niet betaald zijn. In het openstaande bonnen overzicht wordt standaard de dag van vandaag gepakt, maar deze is natuurlijk instelbaar. Het klikken op een openstaande bon maakt deze actief en wordt het mogelijk hier producten aan toe te voegen.

Klik hier voor wel eerst op 'Producten'.


Zoeken in bonnen

Tevens heb je de mogelijkheid om te zoeken naar een speciefiek bon in het bonnen overzicht,

hiervoor is er een tabblad beschikbaar gesteld genaamd 'Zoek Bonnen'.

Hierin kan je op eventueel openstaande bonnen zoeken en heb je de mogelijkheid om de bonnen te printen.

Het print knop komt in beeld, zodra je een betaalde bon selecteert.

Let op: het printen van de bonnen geld alleen voor betaalde bonnen, want openstaande bonnen kunnen namelijk nog door iedereen veranderd worden en deze heeft nog geen bonnummer gekregen.


Legenda van gezochte bon icoontjes:

  • 'geld'-icoontje: bon is betaald, maar niet verwerkt in Z-staat
  • 'new'-icoontje: openstaande bon
  • 'slot'-icoontje: bon is betaald en verwerkt in Z-staat


Het zoeken op datum werkt wel redelijk specifiek en werkt afhankelijk van de status van de bon.

Een bon kan namelijk een van de volgende 3 statussen hebben:

  1. betaald
  2. openstaande reserveringen (niet betaalde reservering met producten)
  3. openstaande losse verkoop

In het eerste geval, wanneer de bon betaald is, wordt er gezocht op betaaldatum.

In het tweede geval, dat is wanneer het een openstaande resevering betreft, wordt er gezocht met de boekingsdatum.

En in het laatste geval wordt er gezocht met de datum waarop de bon is aangemaakt.

Je kan ook tevens zoeken op bonnummer: je moet wel eventjes goed opletten dat de datum range niet in de weg zit.


Rechten op een bon

Je hebt meerdere rechten in de kassa om een bestaande bon te kunnen wijzigen: hiervoor moet je wel over de juiste rechten beschikken.

Met "Betaalde verkopen wijzigen in kassa" kan je een betaalde bon wijzigen in de kassa.

Met "Bevroren verkopen wijzigen in kassa" kan je een bevroren bon nog wijzigen in de kassa.

Beide rechten kan je vinden in de 'Rollen' pagina onder kopje 'Kalender'


Overige instellingen voor de bon

Naast de rollen rechten kan je ook instellen hoe de bonnummer wordt aangemaakt.

De bonnummer bestaat uit 2 delen: een prefix en een volgnummer, bijvoorbeeld:


Bonnummer prefix: '2015'

Bonnummer volgnr: '1'


Dan komt hieruit het bonnummer '2015000001' voor de eerstvolgende bon.

De prefix mag alle tekens bevatten, maar de volgnr alleen getallen.


Afrekenen & Printen

Het printen van een kassabon is nu samengevoegd met de betaling er van. Het is eenvoudig om een kassabon te betalen door op 'Afrekenen' te klikken.

Betalen is een twee stappen proces waarbij eerst de betaalwijze wordt geselecteerd en daarna de bon geprint.


Stap 1: Kies 'afrekenen'


Stap 2: Kies betaalwijze

N.B.: Het is mogelijk om zelf meerdere betaalwijzen aan te maken


Stap 3: Printen

De laatste stap is het printen van de bon oftewel het afsluiten. In het geval van een reservering wordt de reservering ook als betaald weergegeven.
Verkopen vanuit een reservering


Na het selecteren van een greenfee prijs - dit is ongewijzigd - wordt automatisch op de achtergrond een kassabon gemaakt. De greenfee prijs wordt automatisch een verkoopregel en is als zodanig ook zichtbaar.

De kassabon die in de kassa wordt weergegeven is dezelfde kassabon als die getoond wordt in het reserveringen scherm.


Het betalen van een greenfee en afrekenen van de reservering is verplaatst naar de kassa en loopt zoals hierboven beschreven bij 'Afrekenen'. 

Om direct vanuit de reservering de kassa te openen is er een knop 'Naar de kassa' bijgekomen, als hierop geklikt wordt wordt automatisch de kassabon van deze reservering actief gemaakt in de kassa.


Na het klikken op 'Naar de kassa' wordt de kassa geopend.
Zo kunnen eenvoudig producten toegevoegd worden aan de bestaande kassabon waar ook al de greenfee prijs te vinden is.