Ja, als deze per 1-juli nog uitgewisseld wordt.
Nee, als deze per 1 juli niet uitgewisseld wordt (nog niet uitgewisseld of voor 1 juli afgemeld).

In E-Golf4U wordt een aspirantlid gemarkeerd door het lidsoort "NGF baanpermissie registratie".

De telling voor het aantal leden, waarover bijdrage betaald moet worden, is vrij eenvoudig.
De NGF telt alle mensen die op 1-7 uitgewisseld zijn, er wordt geen onderscheid gemaakt van het soort lid.
Dus als een aspirantlid (alleen voor baanpermissie registratie) op 1-feb uitgewisseld werd en na 1-juni niet meer dan wordt deze niet meegenomen met de telling.
Let op: Het aspirantlid moet wel netjes worden afgemeld, anders blijft deze uitgewisseld worden en nadat hij/zij GBP heeft gekregen maakt de NGF geen onderscheid meer tussen aspirantleden en clubleden.