Als u de CBA heeft samengevoegd over meerdere wedstrijden kunt u dit ongedaan maken door in de betreffende wedstrijd op de knop "CBA samenvoegen" te klikken. U selecteert vervolgens naast de betreffende wedstrijd geen andere wedstrijden. Het systeem zal detecteren dat er geen andere wedstrijden zijn geselecteerd en dat er dus niets samengevoegd kan worden en zal daarop aanbieden om de samenvoeging voor deze wedstrijd ongedaan te maken. Vervolgens wordt de CBA voor de betreffende wedstrijd weer berekend zoals dat alleen voor die betreffende wedstrijd van toepassing is of - als er geen CBA van toepassing is voor de individuele wedstrijd - gereset. Let op dat de samengevoegde CBA van de andere wedstrijden in de samenvoeging niet wordt aangepast! Als u deze ook wenst te corrigeren kunt u deze andere wedstrijden opnieuw samenvoegen.