In de uitslag van een wedstrijd staat "De CBA van deze wedstrijd was voorheen samengevoegd met onderstaande wedstrijden:" wanneer de CBA van een wedstrijd eerst is samengevoegd en vervolgens deze samenvoeging voor deze betreffende wedstrijd ongedaan is gemaakt.