In E-Golf4U kunt u onder "Betalingsbeheer" de (deel)betalingen van facturen beheren. Dit is alleen zinvol als uw administratie niet is gekoppeld aan een ander boekhoudpakket zoals Exact Online, Twinfield, King of Multivers, omdat de facturering en de afhandeling dan verder gaat in dat betreffende boekhoudpakket.

In het betalingsbeheer kunt u bovenaan filteren op "Openstaande facturen" en "alle betalingen" per administratie. Ook kunt u filteren in welke periode u de facturen wenst te zien.

Openstaande facturen
Hier krijgt u een overzicht van debiteuren met hun openstaande facturen. Als er geen openstaande facturen zijn voor een debiteur, verschijnt deze debiteur dus ook niet in deze lijst. Als een factuur is betaald, zet u een vinkje achter de factuur in de kolom "Betaald" en wordt de factuur aangemerkt als zijnde betaald en wordt deze automatisch verplaatst naar "alle betalingen". Als er slechts een deelbetaling is gedaan, kunt u deze invoeren achter de factuur in het invoerveld in de kolom "Deel". Ook deze deelbetaling wordt automatisch opgenomen in "alle betalingen", maar de factuur blijft ook opgenomen in de openstaande facturen en het openstaande restbedrag wordt automatisch getoond. Tot slot heeft u ook nog de mogelijkheid om per factuur een opmerking in te voeren achteraan de regel.

Alle betalingen
Hierin staat een overzicht van alle betalingen op facturen in de opgegeven periode. Dit zijn dus volledig betaalde facturen, maar ook deelbetalingen.