Functionaliteit

Dit maatwerk omvat het koppelen van RFID passen van Rangeking aan een relatie alsmede de functionaliteit die het uitlezen mogelijk maakt.

De informatie op de pas bestaat uit twéé componenten te weten het het pasnummer als een interne unieke ID.
Het pasnummer wordt gebruikt voor de visuele koppeling, om te zien wie hoort bij welke pas en de internet unieke (Mifare) ID wordt gebruikt ter identificatie.

Deze gegevens worden bij het koppelen van een pas aan een relatie uitgelezen, uitgesplitst en opgeslagen bij een relatie. 

 

Koppelen van een nieuwe pas aan een relatie

Het relatiebeheer 'luistert' naar input van een RFID pas in het veld 'Lid nummer'. Om een pas aan een relatie te koppelen dient ten allen tijde dit veld aangeklikt en leeg gemaakt te worden om een betrouwbaar resultaat te krijgen.
Als de cursor in het veld staat kan de pas bij de paslezer gehouden worden. Dit resulteert in het opnieuw verversen van het relatiescherm. Daarna dient de pas van de lezer verwijderd te worden om ongewenst gedrag te voorkomen. Zie hieronder:

Screen Shot 2012-06-27 at 14.48.35.png

Wanneer de pas succesvol gelezen en verwerkt is dient het scherm er (op verschil in data na) zo uit te zien:

Screen Shot 2012-06-27 at 14.49.21.png

Het lid nummer dient een code met letters en cijfers te bevatten en de pascode dient overeen te komen met het nummer op de fysieke pas.