Het WEHCP is het wedstrijd exact handicap.
De wedstrijdleiding heeft de mogelijkheid om een speler een ander hanidcap te geven dan het exacte handicap dat hij heeft.
Uiteraard gebeurt dit alleen in hoge uitzondering.

Als het WEHCP niet is ingevuld (bijna altijd) toont het de waarde op moment van inschrijving.
Het EHCP is altijd de waarde van dit moment. Er kan dus verschil zijn in deze twee waarden.