Het golfpaspoort begint bij handicap 72.

Om in E-Golf4U dit handicap te ondersteunen kan je een extra categorie toevoegen (nr 7).

De leden verlagen hun handicap door kaarten in te voeren.

Enige probleem is de grens van 54. Wij hebben hiervoor nog geen drempel berekening in het systeem gemaakt dat controleert of het regelexamen wel is behaald.

Advies is dan ook om categorie 7 te laten starten op 72 tot 56. Als een speler 56 heeft en beter speelt zal het systeem hem/haar nog eenmaal verlagen tot 55 en daarna stopt de verlaging, omdat 55 nergens in de categorieën terug te vinden is.

De handicapcommissie kan dan bepalen of de speler aan de voorwaarden voldoet om 54 of lager te krijgen.


De parameters om handicap categorie nr 7 toe te voegen luiden:


Categorie 7:
ondergrens 72
bovengrens 56
buffer 0
lager factor 1
hoger factor  0