In Hoofdbeheer, Algemene instellingen, tabblad wedstrijd vindt u de volgende instelling:
Deze dient ervoor om het, vooralsnog, onmogelijk te maken om nog wijzigingen in een wedstrijd aan te brengen.


Als er toch dringende redenen zijn om wijzigingen aan te brengen kun je, door het TIJDELIJK verhogen van deze buffer, toch doen wat noodzakelijk is.


Note: Let op dat je ontdekte fouten zo snel mogelijk oplost, omdat mogelijk daarop volgende Q kaarten of wedstrijdkaarten van de golfers in de weg kunnen gaan staan om wijzigingen aan te brengen.