Voor het organiseren van een eclectic wedstrijd is het belangrijk dat u eerst controleert of de spelvormen correct zijn ingesteld:Let erop dat u de instelling Eclectic heeft ingesteld op "Ja". Er verschijnen dan een aantal extra instellingen: aantal par3, aantal par4, aantal par5 en aantal par6. Hier kunt u instellen hoeveel par3, par4, par5 en par6 scores er mee geteld dienen te worden voor de wedstrijd uitslag. Deze waarden kunnen per wedstrijd worden overschreven en per par3, par4, par5 en par6 worden de beste scores genomen.


Als u vervolgens een wedstrijd aanmaakt met deze spelvorm, ziet u deze instellingen terug in de wedstrijd definities:Hier kunt u deze waarden dus voor deze specifieke wedstrijd aanpassen. In bovenstaand voorbeeld tellen dus mee de 2 beste scores op een par3, de 5 beste scores op een par4, de 2 beste scores op een par5 en geen par6 scores (waarschijnlijk omdat we geen holes met par6 hebben). Het systeem zal deze scores automatisch berekenen en ook presenteren bij het invoeren van de scores (ook op de zuil):