Als er uitgewisseld is met de NGF en de gegevens zijn verwerkt, dan kun je het mutatieverslag inzien alvorens de gegevens te importeren.
Druk op de knop "Mutatie gegevens ophalen".
De meeste meldingen spreken voor zich.
Sinds het 9-stappenplan zijn er enkele meldingen toegevoegd. Hieronder een uitleg van deze meldingen:

1. Melding: "Regel is afgekeurd. Als speelsoort1 >= 15 is, kan deze niet op een speelsoort1 < 15 worden gezet."
Waarschijnlijk had de speler GVB en kreeg vroeger de code 32. Nu bestaat de GVB-code niet meer. Als er niets gebeurt, krijgt het lid code 11 (niets) en een pasje met "Lidmaatschap". Dit is niet de bedoeling, dus de NGF weigert deze aanpassing.
Actie: Ga naar www.ngfclub.nl en kijk welke status de ngf aan de speler heeft gegeven. Het lid moet in E-Golf4U dezelfde status krijgen, dus bijvoorbeeld een baanpermissie of een handicap.

2. Melding: "Regel is afgekeurd. Speelsoort1 mag voor nieuwe leden geen 15 zijn."
Een nieuw lid, waarbij aangegeven is dat deze baanpermissie heeft, is geweigerd omdat dit niet terug te vinden is bij de NGF in het golfbaanpermissie programma.
Let op: het lid wordt in zijn geheel niet geaccepteerd en krijgt dus geen NGF nummer en geen pasje.
Actie: Examenstap NGF baanpermissie verwijderen bij het lid en dan opnieuw aanmelden.

3. Melding: "Regel is afgekeurd. Speelsoort > 15 kan alleen na verlenen baanpermissie worden aangeleverd en lid is niet eerder of elders aanwezig."
Er is aangegeven dat het lid baanpermissie heeft, maar de NGF kan dit niet terugvinden in haar golfbaanpermissie programma.
Actie: Examenstap(pen) verwijderen en goedkeuring geven via het golfbaanpermissie programma. (www.golfbaanpermissie.nl)

4. Melding: "Regel is afgekeurd. Als speelsoort1 >= 15 is, kan deze niet op een speelsoort1 < 15 worden gezet."

Dit krijg je als je iets terugdraait. Bijvoorbeeld als je het handicap verwijdert.

5. Melding: "Regel is afgekeurd. Bij speelsoort > 15 kunnen persoonsgegevens alleen worden aangepast wanneer lid eerder of elders aanwezig is."

Let op: Waarschijnlijk is de geboortedatum aangepast. De geboortedatum mag na het verkrijgen van een handicap niet meer bij een lid worden aangepast sinds juli-2012. U moet contact opnemen met TDS om te vragen of men de geboortedatum wil aanpassen.

6. Melding: "Niet ingelezen! Het opgegeven (oud-)ngfnummer is niet (meer) bekend bij de NGF."
Het lid heeft in E-Golf4U een oud NGF nummer dat niet meer geldig is. Dit ontstaat meestal als iemand opgezegd heeft en later weer lid wordt. Het oude NGF nummer is dan niet meer te gebruiken.
Oplossing: druk op de knop "reset" naast het NGF nummer van een relatie. Deze knop zal het NGF nummer verwijderen. Na een eerstvolgende uitwisseling met de NGF zal er een nieuwe NGF nummer worden aangemaakt.


7. Regel is afgekeurd. Lid heeft reeds een Golfbaanpermissie of EGA-Handicap (>=15) en kan niet worden teruggezet naar 'alleen lidmaatschap' (<15)

Het lid heeft bij de NGF baanpermissie of een EGA handicap en heeft in E-Golf4U geen baanpermissie of EGA handicap meer.

Oplossing: baanpermissie of EGA handicap toekennen in E-Golf4U.