Het synchroniseren van relaties naar de kassa gebeurt elke nacht, maar het is verstandig om dit voor het doorvoeren van de eindejaarsprocedure nogmaals handmatig te doen. Hiermee verzekert u zich ervan dat communicatie met de kassa mogelijk is en dat alle relaties in de kassa zitten.


Om de relaties te synchroniseren, gaat u onder Financieel Beheer > Externe Koppelingen naar "Domino Kassa". Hier ziet u een button "Bekijk relatie overzicht". Wanneer u daarop klikt, krijgt u de relaties te zien, zoals deze in E-Golf4U staan.


Indien u hoofd- en subleden samenvoegt, kan dat overzicht grijze regels bevatten:In dit voorbeeld zijn de grijze regels sublid van het hoofdlid JANS 1. Alleen JANS 1 wordt doorgeschoten naar de kassa met de zoekcode "JANS1 JANS2 JANS3".


U klikt bovenaan op de knop "Synchroniseer relaties met domino" om de synchronisatie naar de kassa te starten. Dit proces kan enige tijd duren en op uw scherm ziet u een logging van de voortgang. Als de synchronisatie gereed is, komt hiervan onderaan de lijst een melding. Breek dit proces niet eerder af en start het ook niet opnieuw als het nog niet klaar is!