Wanneer u de nieuwe barfees heeft gefactureerd, kunt u deze laten opboeken in de kassa vanaf 2 januari in het nieuwe jaar. Dit kan echter ook een aantal dagen later, als de receptie/het secretariaat bijvoorbeeld pas op 4 januari weer begint. Communiceer dit goed met de horeca, om te voorkomen dat mensen moeten en/of gaan opwaarderen in de dagen voordat de opboeking van de barfee nog doorgestuurd moet worden.


Via Financieel Beheer > Externe Koppelingen > Domino Kassa kunt u klikken op de knop "Bekijk barfee overzicht". Hiermee verschijnt een overzicht van alle relaties met de gefactureerde (en gecrediteerde) barfees voor het nieuwe jaar.


Let op: vanaf december ziet u hier de barfees voor het nieuwe jaar en kunt u de barfees (voor het huidige jaar) niet meer synchroniseren met de kassa. U kunt vanaf dat moment de barfees al controleren voor het nieuwe jaar en wij adviseren u dit dan ook nauwkeurig te doen.
Indien u hoofd- en subleden samenvoegt, ziet u per hoofdlid ook de barfee van de subleden. In bovenstaand voorbeeld krijgt de relatie met als zoekcode "BREU1 BREU2" in de kassa € 160 barfee opgeboekt. Controleert u dit overzicht dus goed, omdat dit de start bepaalt van het nieuwe jaar! Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met E-Golf4U.


Wanneer u de barfees heeft gecontroleerd, kunt u bovenaan klikken op de knop "Synchroniseer alle nog niet gesynchroniseerde barfees voor <jaar>". Hiermee worden de barfees doorgeschoten naar en opgeboekt in de kassa. Dit kan enige tijd duren en op uw scherm ziet u een logging van de voortgang. Als de synchronisatie gereed is, komt hiervan onderaan de lijst een melding. Breek dit proces niet eerder af en start het ook niet opnieuw als het nog niet klaar is!

Pas wanneer onderaan een melding komt dat het synchroniseren van de barfees klaar is, is deze stap gereed. U kunt de logging printen (dit is aan te raden) en daarna Terug naar het overzicht.

Wanneer er credits worden gemaakt of als er gedurende het jaar nieuwe leden worden ingevoerd, die ook barfee opgeboekt moeten krijgen in de kassa, herhaalt u bovenstaande stappen. Middels de knop "Synchroniseer alle nog niet gesynchroniseerde barfees voor <jaar>" worden alleen de nog niet gesynchroniseerde barfees dan doorgeschoten naar opgeboekt in de kassa.


Controleert u of e.e.a. goed is doorgekomen in de kassa!