Om ervoor te zorgen dat e-mails beter bezorgd worden en minder kans hebben om in de spam folder terecht te komen, is het belangrijk dat de afzenders die gebruikt worden voor het verzenden van een e-mail vanuit E-Golf4U/TeeTime goedgekeurd zijn.


Vanaf nu kunt u in E-Golf4U onder Hoofdbeheer > E-mail afzenders de door u ingestelde afzenders laten goedkeuren. Dit gebeurt in 3 stappen:


1. het domein toevoegen als "sending domain"

2. het domein verifiëren. Als het domein nog niet is geverifieerd, ontvangt de contactpersoon die de domeinnaam heeft geregistreerd hiervan een mail namens Mandrill/MailChimp om het domein te verifiëren. Stuur deze mail door naar support@e-golf4u.nl zodat wij het domein in Madrill/MailChimp kunnen valideren! LET OP > DEZE MAIL DIENT VAN DE HUIDIGE DATUM TE ZIJN, MAIL VAN EEN EERDERE DATUM IS NIET MEER GELDIG EN VERVALT OP DE DATUM OVERGANG.

3. SPF en DKIM records toevoegen in het beheer van de domeinnaam. Indien deze records nog niet aanwezig zijn, krijgt u hiervan een e-mail met instructies. Deze dient u door te sturen naar de partij die voor u de domeinnaam in beheer heeft


In E-Golf4U kunt u telkens controleren of een domeinnaam goedgekeurd is door op "Controleren" te drukken. Dit zal ook periodiek automatisch gebeuren.


Let op dat de afzenders voor de bevestigingsmails vanuit TeeTime ook goedgekeurd dienen te worden in E-Golf4U!


Verder is het belangrijk om te weten dat publieke domeinen zoals Gmail, Hotmail en Yahoo, niet langer gebruikt kunnen worden als e-mail afzender!


Pas als achter een afzender onder alle stappen een groen vinkje staat, kan deze afzender gebruikt worden als afzender voor uw e-mails. Tevens zal op de startpagina naast de changelog melding gemaakt worden als een of meerdere e-mailafzenders niet (meer) correct zijn ingesteld, zodat u hier actie op kunt ondernemen.


Hieronder staat wat meer technische informatie. Deze informatie dient u door te geven aan de beheerder van uw domeinnaam.


SPF

Er dient een TXT record aangemaakt te worden met als waarde: 

v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all

 

Indien u al een TXT record heeft met SPF informatie, dient u toe te voegen vóór de laatste operator (meestal iets als ?all, ~all of -all): 

include:spf.mandrillapp.com

 

DKIM

Er dient een nieuw TXT record te worden aangemaakt met de naam mandrill._domainkey.<uwdomeinnaam>

De waarde van dit record dient te worden gevuld met: 

v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;

 

Of, als de DNS provider niet goed kan omgaan met de puntkomma:  

v=DKIM1\; k=rsa\; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB\;

 

Ter illustratie: