Deze koppeling importeert de facturen uit E-Golf4U als verkoopfactuur in uw Exact Online administratie via de web service van Exact Online. U moet niet langer XML bestanden importeren, maar simpelweg klikken op een knop en uw facturen worden geïmporteerd. 


Wanneer u kiest voor een koppeling naar Exact Online gaan wij ervan uit dat u uw facturen verder verwerkt en afhandelt in Exact Online. Het wordt dan niet meer mogelijk facturen vanuit E-Golf4U te verzenden of af te drukken. Factuurgegevens kunnen wel nog steeds geëxporteerd worden naar Excel vanuit E-Golf4U.


Alvorens we van start kunnen gaan met de koppeling naar Exact Online dient u enkele zaken in uw Exact Online administratie aan te maken. Exact Online Abonnement


Om via de web service van Exact Online facturen aan te kunnen maken, dient u te beschikken over het juiste abonnementstype, namelijk 'boekhouden premium'.

Meer informatie over dit abonnement vindt u op de website van Exact Online.Verschillende niveau mogelijkheden


Met E-Golf4U kunt u op 2 niveau's koppelen naar Exact Online:


Product niveau


Wanneer u kiest voor een koppeling op product niveau zorgt u ervoor dat alle E-Golf4U producten zijn aangemaakt als artikel in Exact Online. De structuur van uw producten blijft hetzelfde in Exact Online. Een productgroep uit E-Golf4U komt overeen met een artikelgroep uit Exact Online en een E-Golf4U product komt overeen met een Exact Online artikel. Productgroepen niveau


Wanneer u kiest voor een koppeling op productgroepen niveau zorgt u ervoor dat voor elke E-Golf4U productgroep een artikel bestaat in Exact Online. Een nadeel van koppelen op dit niveau is dat u in Exact Online geen verdichting kan maken per product, enkel per productgroep.Exact Online Administratie


Afhankelijk van uw voorkeur van niveau (zie bovenstaand) volgt u de juiste beschrijving om uw Exact Online in orde te brengen voor de koppeling. U vindt onderaan links naar de documentatie over het aanmaken van grootboekrekeningen, artikelgroepen en artikelen.

 


Product Niveau


Alle E-Golf4U producten dienen aangemaakt te worden als artikel in Exact Online. U maakt voor alle productgroepen uit E-Golf4U artikelgroepen aan in Exact Online, vervolgens maakt u alle producten uit E-Golf4U aan als artikelen in Exact Online. 


Wanneer we de koppeling activeren, zal u op de configuratie pagina een lijst van al uw producten uit E-Golf4U terugvinden met achter elk producten een dropdown met Exact Online artikelen in. 

Op deze pagina dient u E-Golf4U producten te koppelen met Exact Online artikelen.Productgroepen Niveau


Alle productgroepen in E-Golf4U dienen aangemaakt te worden als artikel in Exact Online. Dit wil zeggen dat wanneer u een productgroep 'Diversen' met productnummer 8000 heeft in E-Golf4U, u de volgende stappen moet nemen.


  1. Het grootboekrekening 'Diversen' 8000 moet bestaan, zo niet dient u het aan te maken
  2. Dan maakt u een artikelgroep dat u koppelt aan de bovenstaande grootboekrekening
  3. Vervolgens maakt u een artikel met code 8000 die u aan de bovenstaande artikelgroep koppelt. 


Deze stappen herhaalt u voor alle productgroepen die bestaan in E-Golf4U. Informatie over het aanmaken van deze items in Exact Online vindt u hier:Debiteuren


Wanneer een debiteur reeds bestaat in Exact Online dient zijn debiteurennummer, dat u kan terugvinden in het veld code, overeen te komen met het debiteurennummer in E-Golf4U.

Debiteuren die nog niet bestaan in uw Exact Online administratie worden automatisch aangemaakt bij het importeren van een factuurrun. Instellingen in E-Golf4U


Verkoopdagboek


U dient de code van het verkoopdagboek op te zoeken in uw Exact Online administratie. Klik hier voor documentatie over dagboeken in Exact Online.

Ga in E-Golf4U naar Financieel beheer > Financiële Configuratie > Koppelingen en vul de code van het verkoopdagboek in.BTW-codes


U dient de BTW-codes uit Exact Online in te vullen in de Financiële Configuratie van E-Golf4U. 


Ga in E-Golf4U naar Financieel beheer > Financiële Configuratie > Koppelingen, hier vindt u een lijst van de BTW-codes met een invoervak achter.

Vul de BTW-codes uit Exact Online in bij het overeenkomende BTW type uit E-Golf4U. Klik hier voor documentatie over BTW-codes uit Exact Online.
Wenst u te starten met de koppeling naar Exact Online gelieve dan contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen begeleiden in dit traject en kunnen inplannen wanneer we de koppeling actief kunnen maken.