Berekening playing handicap voor 18-holes:

playing handicap = afgerond [ exact handicap x (SR / 113) + (CR - PAR) ]


Berekening playing handicap voor 9 - holes:
blz 41 EGA handicapsysteem 2012 - 2015:

playing handicap = afgerond [ ( exact handicap x ( SR / 113 ) + (CR - 2 x par 9 holes)   )  / 2 ]
note: SR en CR zijn van de 9-holes baan.


Bereken playing handicap van een team:
1. eerst het playing handicap van iedere speler berekenen.
2. daarna de team formule toepassen. Bijvoorbeeld Greensome: 0,6 x laagste playing handicap + 0,4 x hoogste playing handicap en daarna afronden.
Note: een team heeft NOOIT een exact handicap.