Een nieuw baanpermissie lid kan middels de volgende stappen geregistreerd worden. Dit lid wordt dan zowel in E-Golf4U als bij de NGF (en dan ook golfbaanpermissie.nl) geregistreerd.

  1. Maak een nieuwe relatie aan en kies voor het lidsoort 'NGF Baanpermissie Registratie' of kies voor het lidsoort van het nieuwe lid.
    Wat is het verschil?
    Het lidsoort 'NGF Baanpermissie Registratie' is een vangnet, waarmee het mogelijk is relaties te registreren bij de NGF, zonder dat ze direct lid worden bij de club. Als een lid besloten heeft om lid te worden, dan kan er direct gekozen worden voor het lidsoort dat deze nieuwe speler gaat krijgen.
  2. Werk de gegevens bij, maar voeg géén handicap of examens toe bij deze relatie.
  3. Wissel vervolgens uit met de NGF (middels het menu 'NGF Uitwisseling') om deze persoon bekend te maken.
  4. Na een periode van 1  uur zal de uitwisseling voltooid zijn en kan er geïmporteerd worden.
  5. Nu is het mogelijk om in te loggen op golfbaanpermissie.nl om vervolgens daar een baanpermissie-goedkeuring te geven. Dit gebeurt normaliter door de pro, club of exploitant).
  6. Na het behalen van goedkeuring van zowel de pro als de exploitant/golfbaan zal er bij de volgende uitwisseling automatisch een baanpermissie examen aangemaakt worden in E-Golf4U.
Note: 5 en 6 kunnen ook geautomatiseerd plaats vinden in E-Golf4U , als de club/vereniging toestemming daartoe heeft van de NGF.