De plugin hiervoor bestaat uit galerij en album. Foto's worden toegevoegd aan een galerij en deze kunnen worden gepresenteerd in een album. U kunt echter ook een specifieke gallery op een pagina plaatsen zonder meerdere te verzamelen in een album.

Galerij toevoegen
Het toevoegen van een galerij kan door in het menu onder Galerij te klikken op Galerij beheren. Bovenin het scherm staat dan de knop Nieuwe galerij toevoegen, waarmee een nieuwe galerij kan worden aangemaakt.

Foto's toevoegen aan een galerij
Vervolgens kunnen er foto's worden geüpload in de galerij. Dit kan door te klikken op Galerij / afbeeldingen toevoegen. Hier kunt u bladeren naar bestanden en een galerij selecteren waarnaar u de foto's wilt uploaden. Door tijdens het selecteren de ctrl-toets op uw toetsenbord ingedrukt te houden kunt u meerdere foto's aanklikken en tegelijkertijd uploaden.

Album aanmaken en beheren
Door te klikken op Album kunt u een album aanmaken of bestaande albums bewerken. Bovenaan kunt u achter Nieuw album toevoegen de naam ingeven van het toe te voegen album.
Daaronder kunt u een galerij (of meerdere) of zelfs andere albums in het album (naar de linkerkant) slepen. Hiermee worden deze toegevoegd aan het geselecteerde album. U kunt een ander album selecteren in de dropdown bovenaan.

Album weergeven op pagina
De laatste stap is om een dergelijk album weer te geven op een pagina. Het is ook mogelijk om een specifieke galerij weer te geven.
Hiervoor kunt een aantal zogenaamde shortcodes gebruiken, die u simpelweg ergens in een pagina kunt invoegen:

Shortcode Toelichting
[nggallery id=x] Toon galerij met id x
[album id=all template=compact] Toon alle albums in de compacte modus
[album id=all template=extend] Toon alle albums in de uitgebreide modus 
[album id=x template=compact] Toon album met id x in de compacte modus
[album id=x template=extend] Toon album met id x in de uitgebreide modus
Let op dat u in bovenstaande shortcodes de blokhaken ook overneemt en de x vervangt door een correcte en bestaande id van een galerij of album.