Wanneer in het systeem de vrije golfers module actief is, is het mogelijk om lidsoorten aan te maken van het type 'Vrije golfer'. Dit kan onder lidsoort beheer.
Vrije golfers hebben een speciale eigenschap en dat betekent dat wanneer zij inloggen alleen maar de mede-vrijegolfers zien op de ledenlijst en wedstrijden zien die georganiseerd worden voor vrije golfers.

Om een nieuwe Vrijegolfer aan te maken is het mogelijk om gewoon een nieuwe relatie aan te maken en vervolgens een vrije golfer lidsoort te selecteren. U kunt binnen de vrije golfers meerdere lidsoorten aanmaken zoals u gewend bent van de overige lidsoorten. Tevens kunt u voor dit type ook diverse zaken instellen zoals hieronder aangegeven middels ja of nee te selecteren.