Training E-Golf4U Secretariaat

 

 

E-Golf4 is een internetprogramma dat je kunt gebruiken via een internetbrowser. De meest bekende is IE (Internet Explorer). Maar is helaas ook de traagste.

Voor alternatieven raadpleeg: www.browserchoice.eu

 

E-Golf4U is de applicatie waarmee de vereniging alle taken kan beheren en uitvoeren. Zoals ledenadministratie, handicapbeheer en wedstrijdbeheer.

Alleen bepaalde personen binnen de vereniging krijgen toegang tot deze applicatie. Meestal alleen de commissieleden die het systeem moeten gebruiken.

 

De leden kunnen alleen via de web-site of de golfzuil acties uitvoeren zoals inschrijven in wedstrijden, handicaphistorie inzien, e.d.

 

Aanloggen leden:

Website: Ga naar xxxxxxx.e-golf4u.nl/leden/website

Loginnaam = persoonscode zonder spatie. Bijv: zwan1

Wachtwoord = voorletters+loginnaam (bijv: abczwan1) OF geboortedatum ddmmjj (010476).

Golfzuil: Ga naar xxxxxxx.e-golf4u.nl/zuil

Loginnaam en wachtwoord is dezelfde als voor de website.

 

Aanloggen e-golf4u voor o.a. commissies:

Ga naar: xxxxxxx.e-golf4u.nl

Gebruikersnaam: <zelf te kiezen>

Wachtwoord: <zelf te kiezen>

 

 

Hoofdbeheer

 • Master: Rollen en gebruikers

  • Gebruikers toevoegen voor de cursus (ook voor dagdeel 2)

   • Demo1, Demo2, of werkelijke namen

   • Naam: Volledige naam (ter info)

   • Gebruikersnaam (loginnaam): <kort>

   • Wachtwoord: <minimaal 6>

 • RHC: Handicapsysteem + handicapcategorieën

 • RHC: Examens doornemen

  • Examenavond inschrijving doornemen

 • Secr: Lidsoorten

  • Lidsoort toevoegen

 • Secr / Master: Clubs bekijken

 • Secr / Master: Logging bekijken

 • Algemene instellingen

  • Email instellingen invullen

  • Web-site

  • TDS/NGF

 

 

Baanbeheer

 • Definitie banen bekijken

 

Relatiebeheer


Relaties

 • Relaties bekijken / zoeken

 • Relatie wijzigen

  • Iconen: foto, examen (toevoegen), handicap (aanpassen), kaarten (bekijken / terugdraaien / verwerken)

  • Relatiegegevens

   • Knoppen: Persoonscode (wijzigen), Wachtwoord (wijzigen), Lidsoort (wijzigen)

   • NAW gegevens, clubgegevens, ngfgegevens, financieel

 • Relatie toevoegen

  • RHC: Maak een nieuw lid aan.

   • Xdemonstratie 1, 2, etc.

   • Check inlognaam en wachtwoord

  • RHC: Geef lid examens en handicap

  • Kaarten overzicht (handicap historie)

  • Handicap gegevens

  • Examengegevens


Relatiegroep


Relatiegroepen zijn een belangrijk onderdeel binnen de E-Golf4U functie. Een groep wordt gebruikt voor de communicatie, voor eenvoudige telling, voor wedstrijddefinities, voor exporteren gegevens.

 • Relatiegroep toevoegen (naam geven)

 • Relatiegroep wijzigen


Relatiestamkaart

 • Stamkaart printen


Prullenbak

 • Lid verwijderen / terughalen


Lidsoorten bijwerken

 • Bijwerken testen

 

Communicatie / Email

 • Sjabloon toevoegen

 • Email samenstellen en versturen