Het kan voorkomen dat spelers zich toch voor een wedstrijd kunnen inschrijven terwijl u er zeker van bent dat u de juiste instellingen heeft om dit te voorkomen. Dit probleem komt voor bij de handicap beperkingen en de examenvoorwaarde voor een wedstrijd. 

Als u een exact handicap minimum van "-9" en een maximum van "37.0" heeft ingesteld en hiernaast een examenvoorwaarde van b.v. "GVB Theorie" heeft gekozen dan controleert het systeem eerst of men een handicap heeft. Zoja, of er voldaan wordt aan de handicapvoorwaarde. Zonee, dan kijkt het systeem of men voldoet aan de examenvoorwaarde. 
In dit voorbeeld mag een speler met handicap 24,5 wel inschrijven en een speler met 38,0 (en GVB Theorie) niet. De speler zonder handicap en met GVB Theorie mag wel inschrijven. 

Indien de examenvoorwaarde niet gebruikt hoeft te worden kunt u deze op "[Geen]" zetten zodat deze waarde wordt genegeerd.