• Om een rol toe te voegen maakt men eerst de naam aan. Druk op “Rol toevoegen”. 
  • Voer een naam in en selecteer de button ‘Rol Bewaren’. 
  • In het rol overzicht is de nieuwe naam opgenomen. 
  • Standaard heeft de nieuwe rol geen enkele recht. Deze kunt u toevoegen door de betreffende rol te wijzigen.
 
Rol toevoegen