Selecteer spelvormen in de navigatieboom en het volgende overzicht verschijnt:

 

6932fb7f-78f0-44c0-92bc-5a941a754fc4.png

 

Druk op “Spelvorm toevoegen”. U krijgt het volgende scherm te zien:

 

Toevoegen spelvorm

 

Voer de naam in van de nieuwe spelvorm. Selecteer met behulp van het Pull Down menu de gewenste uitslagberekening (strokeplay, stableford, Tegen par of matchplay). Voer het aantal spelers in per team. Dit is 1 in het geval van een individuele spelvorm.


Selecteer de gewenste formule voor de berekening van de Playing Handicap van het team.
De in de huidige versie bestaande formules zijn:

  1. PHTeam = (fPHsom * (PHmax – PHmin)). Met deze formule krijgt de hoogste handicapper in een flight van 2 personen het verschil van het playing handicap. Te gebruiken bij een matchplay wedstrijd tussen twee personen. De formule wordt bijna nooit gebruikt.
  2. PHTeam = (fPHsom * (fPHmax * PHmax + fPHmin * PHmin). Met deze formule kan men het team playing handicap berekenen van een team van twee spelers. Alleen te gebruiken als het percentage van de hoogste en laagste handicapper verschillend is. Bijvoorbeeld bij een greensome waarbij de laagste 60% krijgt en de hoogste 40%.
  3. PHTeam = (fPHsom * PHsom / aantal spelers). Dit is de formule die bijna altijd gebruikt wordt. Bij een individuele wedstrijd kun je het percentage instellen. Meestal is dit 100%. Bij een teamwedstrijd bepaalt het systeem eerst het gemiddelde handicap en neemt daarna een percentage hiervan.
  4. PHTeam = (fPHsom * PHsom ). Dit is een variant op formule 3. Deze is wat eenvoudiger te begrijpen, maar werkt niet zo goed als formule 3. Bij het berekenen van een teamplayinghandicap, waarbij er teams zijn met verschillend aantal spelers, mag men deze formule niet gebruiken.

Voor deze formules gelden de volgende regels:

  • fPHsom is de factor die ingevoerd is bij PHCP Som in %
  • fPHmin is de factor die ingevoerd is bij PHCP Min in %
  • fPHmax de factor is ingevoerd bij PHCP max


Voer vervolgens PHCP Max, Min en Som in
: Voor bijna alle playing handicapberekeningen geldt formule 3. Voor matchplay geldt formule 1. Voor een greensomewedstrijd neemt u formule 2 met factor max.hcp (fPHmax) = 40%, factor min.hcp (fPHmin) = 60% en FPHsom = 100%.

WPHCP Par Correctie: Indien in een wedstrijd spelers spelen van een verschillende tee en de tee’s een verschillende par hebben, moet alleen in strokeplay en matchplay een correctie plaatsvinden op de playing handicap. De speler spelende van de tee met een hogere par moet extra slagen krijgen, gelijk aan het verschil van zijn par en de laagste par.

Qualifying: Geeft aan of de spelvorm qualifying mag zijn. Behalve Stableford individueel, Strokeplay individueel en Tegen Par individueel zal deze waarde altijd op Nee staan.

Team PHCP: Geeft aan of er een teamplaying handicap op het etiket geprint moet worden. Meestal op Ja, maar bijvoorbeeld in een Fourball Better Ball is er geen teamplaying handicap omdat iedere speler een eigen handicap heeft.

Afronden: Geeft aan dat het playinghandicap wel of niet afgerond moet worden. Note: Niet afronden mag alleen voorkomen bij teamwedstrijden met strokeplay spelvormen.


Houd rekening met het feit dat het uitvoeren van deze spelvorm wel logisch dient te zijn in de praktijk. Men kan alle mogelijke combinaties bedenken en het programma zal hier ook mee gaan rekenen. Het is aan de wedstrijdcommissie om te zorgen dat de handelingen realistisch zijn.

 

Uiteraard dient u ook de verschillende definities van een spelvorm aan te passen, elke spelvorm wordt zo ene spelvorm op maat, en wellicht zelfs aan te passen naar wens.
1: Dit veld selecteert u als u wilt dat in een wedstrijd gekoppeld aan deze spelvorm u nog in de wedstrijd kunt bepalen of de selectie aangepast mag worden

2+3: Hier bepaald u de vaste waarde. In dit voorbeeld is een wedstrijd Texas Scramble standaard Qualifying, maar in de wedstrijd wel aanpasbaar naar Non Qualifying, omdat het selectieveld ook is aangevinkt.