Dit artikel beschrijft de volledige instellingen van een spelvorm, zowel de spelvorm formule als de definities.

LET OP: in principe zijn er zo'n 10-15 verschillende spelvormen in omloop. U maakt niet voor elke kleine wijziging ene nieuwe spelvorm aan maar zorgt ervoor dat u met behulp van de verschillende individueel aanpasbare instellingen de juiste spelvorm creëert. 


Selecteer spelvormen in de navigatieboom en het volgende overzicht verschijnt:

 

 

Druk op “Spelvorm toevoegen”. U krijgt het volgende scherm te zien:

 

 

Voer de naam in van de nieuwe spelvorm. Selecteer met behulp van het Pull Down menu de gewenste uitslagberekening (strokeplay, stableford, Tegen par of matchplay). Voer het aantal spelers in per team. Dit is 1 in het geval van een individuele spelvorm.


Naam : Vrij tekstveld
Uitslagberekening : soort uitslag (stableford, strokeplay, tegen par)

Spelers per team : 1 is individueel, > 1 is aantal spelers in het team

Eclectic : Ja > aantal holes met par opgeven. Meestal worden dan van de 18 holes er 9 geteld. Deze 9 moeten dan wel verdeeld worden over x-aantal par , 3, 4 en 5. Zie ook dit artikel

Score per speler : Ja >dit wordt gebruikt bij een teamwedstrijd waarbij er geen team playing handicap is maar iedere teamspeler zijn/haar eigen handicap heeft. De beste score wordt dan geteld. Voorbeeld: FBBB.

Ondersteuning :  kunt u overslaan

PHCP team formule : Selecteer de gewenste formule voor de berekening van de Playing Handicap van het team. De in de huidige versie bestaande formules zijn:

  1. PHTeam = (fPHsom * (PHmax – PHmin)). Met deze formule krijgt de hoogste handicapper in een flight van 2 personen het verschil van het playing handicap. Te gebruiken bij een matchplay wedstrijd tussen twee personen. De formule wordt bijna nooit gebruikt.
  2. PHTeam = (fPHsom * (fPHmax * PHmax + fPHmin * PHmin). Met deze formule kan men het team playing handicap berekenen van een team van twee spelers. Alleen te gebruiken als het percentage van de hoogste en laagste handicapper verschillend is. Bijvoorbeeld bij een greensome waarbij de laagste 60% krijgt en de hoogste 40%.
  3. PHTeam = (fPHsom * PHsom / aantal spelers). Dit is de formule die bijna altijd gebruikt wordt. Bij een individuele wedstrijd kun je het percentage instellen. Meestal is dit 100%. Bij een teamwedstrijd bepaalt het systeem eerst het gemiddelde handicap en neemt daarna een percentage hiervan.
  4. PHTeam = (fPHsom * PHsom ). Dit is een variant op formule 3. Deze is wat eenvoudiger te begrijpen, maar werkt niet zo goed als formule 3. Bij het berekenen van een teamplayinghandicap, waarbij er teams zijn met verschillend aantal spelers, mag men deze formule niet gebruiken.

Voor deze formules gelden de volgende regels:

  • fPHsom is de factor die ingevoerd is bij PHCP Som in %
  • fPHmin is de factor die ingevoerd is bij PHCP Min in %
  • fPHmax de factor is ingevoerd bij PHCP max


Voer vervolgens PHCP Max, Min en Som in
: Voor bijna alle playing handicapberekeningen geldt formule 3. Voor matchplay geldt formule 1. Voor een greensomewedstrijd neemt u formule 2 met factor max.hcp (fPHmax) = 40%, factor min.hcp (fPHmin) = 60% en FPHsom = 100%.

WPHCP Par Correctie: Indien in een wedstrijd spelers spelen van een verschillende tee en de tee’s een verschillende par hebben, moet alleen in strokeplay en matchplay een correctie plaatsvinden op de playing handicap. De speler spelende van de tee met een hogere par moet extra slagen krijgen, gelijk aan het verschil van zijn par en de laagste par.

Qualifying: Geeft aan of de spelvorm qualifying mag zijn. Behalve Stableford individueel, Strokeplay individueel en Tegen Par individueel zal deze waarde altijd op Nee staan.

Team PHCP: Geeft aan of er een teamplaying handicap op het etiket geprint moet worden. Meestal op Ja, maar bijvoorbeeld in een Fourball Better Ball is er geen teamplaying handicap omdat iedere speler een eigen handicap heeft.

Afronden: Geeft aan dat het playing handicap wel of niet afgerond moet worden. Note: Niet afronden mag alleen voorkomen bij teamwedstrijden met strokeplay spelvormen.


Houd rekening met het feit dat het uitvoeren van deze spelvorm wel logisch dient te zijn in de praktijk. Men kan alle mogelijke combinaties bedenken en het programma zal hier ook mee gaan rekenen. Het is aan de wedstrijdcommissie om te zorgen dat de handelingen realistisch zijn.

 

Uiteraard dient u ook de verschillende definities van een spelvorm aan te passen, elke spelvorm wordt zo een spelvorm op maat, en wellicht zelfs aan te passen naar wens.

1: Dit veld selecteert u als u wilt dat in een wedstrijd gekoppeld aan deze spelvorm u nog in de wedstrijd kunt bepalen of de selectie aangepast mag worden. Indien dit veld niet is aangevinkt wordt bij elke gekoppelde wedstrijd altijd ja of nee gebruikt zonder dat men dit kan aanpassen.

2+3: Hier bepaald u de vaste waarde. In dit voorbeeld is een wedstrijd Texas Scramble standaard Qualifying, maar in de wedstrijd wel aanpasbaar naar Non Qualifying, omdat het selectieveld ook is aangevinkt.Hieronder treft u een uitleg aan van alle selecties die u kunt maken.


Alle velden selecteren : hiermee zet u alle optie vinkjes aan

Kopieer spelvorm van : hiermee kopieert u de spelvorm definities van ene andere spelvorm. zo hoeft u niet meer bij elke instelling een keuze te maken die wellicht bij een andere spelvorm al goed is ingevuld


Qualifying : vindt er een EHCP aanpassing plaats nav de individueel gemaakte score

Handicapverrekening : Krijgt men extra slagen obv de PhCP. Ook wel bruto of netto genoemd. Bruto is zonder verrekening dus telt men allen de werkelijke slagen. Netto is met verrekening van extra slagen

Startvorm: zie artikel uitleg startvormen

Maximale inschrijvingen : hoeveel deelnemers kunnen er aan de wedstrijd meedoen

Inschrijftarief : dit moet elke deelnemer betalen om deel te nemen aan de wedstrijd

iDeal betalingen : mag men via  iDeal vooraf betalen voor de wedstrijd. Voor meer uitleg zie het artikel iDeal 

Reservelijst : moet na het behalen van het maximaal aantal deelnemers een reservelijst gemaakt worden

iDeal verplicht : indien ja is de inschrijving pas definitief na het voldoen van de iDeal betaling. De inschrijflijst toont alle spelers met eb zonder betaling

Handicart tarief : selecteer hier een product dat is aangemaakt in Tee Time indien men vooraf moet afrekenen

Buggy tarief : selecteer hier een product dat is aangemaakt in Tee Time indien men vooraf moet afrekenen

Horeca keuze : selecteer hier een product dat is aangemaakt in Tee Time indien men vooraf moet afrekenen. Indien men uit meerdere producten kan kiezen dan kan dmv het plus teken een lijst met keuzes aangemaakt worden

Overige keuze : selecteer hier een product dat is aangemaakt in Tee Time indien men vooraf moet afrekenen. Indien men uit meerdere producten kan kiezen dan kan dmv het plus teken een lijst met keuzes aangemaakt worden. Een voorbeeld hiervan is bv aanschaf lustrumpolo

Heren tees : welke tee wordt er standaard geselecteerd

Beschikbare tees heren : selecteer hier de tees welke de heren mogen kiezen bij hun inschrijving

Beschikbare tees dames : selecteer hier de tees welke de dames mogen kiezen bij hun inschrijving

Bovengrens heren : indien hier waarden worden ingevuld zal men met een bepaalde handicap niet alle tees beschikbaar zien. Men ziet alleen de tees t/m de bovengrens.

Bovengrens dames : indien hier waarden worden ingevuld zal men met een bepaalde handicap niet alle tees beschikbaar zien. Men ziet alleen de tees t/m de bovengrens

Inschrijving sortering : op welke sortering komen de deelnemers in de inschrijflijst te staan. Dit kan afhankelijk van het aantal reeds deelgenomen wedstrijden dit jaar

Vroeg laat : de deelnemer kan aangeven of hij/zij vroeg of laat op de startlijst wil staan. Dit wordt aangegeven met een zon of maan

Horeca : doet men mee met het horeca programma

Buggy : wil men gebruik maken van een buggy > let op, er wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van de buggy's

Handicart : wil men gebruik maken van een handicart > let op, er wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van de buggy's 

Overige : is komen te vervallen

Inschrijvingsvorm : kan men bij inschrijving alleen zichzelf inschrijven of een heel team bestaande uit meerdere personen

Incomplete teams inschrijven : Mag men een inschrijving bevestigen als het team niet compleet is

Aantal gastspelers inschrijven : Mag men een of meerdere gasten invoeren bij de inschrijving

Registreer betalingen : deze optie vinkt u altijd aan bij een verplichte betaling

HCP Minimale handicap : is er een minimale handicap die men moet hebben om te mogen inschrijven

Direct in flight inschrijven : hierbij maakt u vooraf lege flights aan en bij de inschrijving kan de deelnemer kiezen bij wij er in de flight ingeschreven wordt

HCP Maximale handicap : is er een maximale handicap die men mag hebben om te mogen inschrijven

Deelname HCP : dit is de maximum deelname HCP. Stel iemand heeft HCP 54 dan kan hier genoteerd worden dat de deelname handicap bijgesteld wordt naar bv. 36. Is de wedstrijd Q dan zal het systeem bijhouden wat   zowel de score op 54 als 36 is. Voor de wedstrijduitslag geldt de 36 score, voor de handicap geld, op de achtergrond en niet zichtbaar, de 54 handicap

Examen voorwaarde : aan de geselecteerde voorwaarde moet minimaal voldaan zijn. BV een rabbit wedstrijd voor niet HcP leden die wel Baanpermissie hebben

Criterium geslacht : keuze man / vrouw / beide. Kiest men hier niets dan is het geslacht van de deelnemer niet van belang voor de wedstrijd

Criterium teamgeslacht : keuze man / vrouw / beide. Kiest men hier niets dan is het geslacht van de deelnemer niet van belang voor het team en de wedstrijd

Minimale leeftijd : hoe oud moet een deelnemer zijn op de criteriadag van de wedstrijd. De criteriadag vult men in bij de wedstrijd zelf, dit is doorgaans gelijk aan de wedstrijddag

Maximale leeftijd : hoe oud mag een deelnemer zijn op de criteriadag van de wedstrijd. De criteriadag vult men in bij de wedstrijd zelf, dit is doorgaans gelijk aan de wedstrijddag

Maakt deel uit van een relatiegroep : de deelnemer moet in de geselecteerde relatiegroep zitten. Relatiegroepen maakt u aan zoals beschreven in dit artikel

Minimaal aantal kaarten afgelopen periode : moeten er reeds Qualifying kaarten zijn ingeleverd in de afgelopen periode (=kalenderjaar) om in te mogen schrijven voor de wedstrijd

Matching : op welke basis moet de uitslag bepaald worden als er een gelijke eindstand is. Dit kan op basis van EHCP, PHCP of Matching cards (MC: hierbij wordt gekeken naar de laatste 9-6-3-1 holes.) is de uitslag dan nog gelijk dan zal E-Golf4U een volledig willekeurige uitslag tonen. De wedstrijdleiding kan dan evt nog handmatig een volgorde bepalen aan de hand van gemaakte Birdies bijvoorbeeld

Extra uitslag bovengrens 1 : hiermee creëert u een sub-categorie in de uitslag op basis van EHCP. dit wordt vaak gebuikt bij een wedstrijd waarbij de lage HcP strokeplay speelt en de hogere HcP stableford, maar wel in dezelfde wedstrijd

Extra uitslag bovengrens 2 + 3 : hiermee creëert u een tweede sub-categorie in de uitslag op basis van EHCP. dit wordt vaak gebuikt bij een wedstrijd waarbij de lage HcP strokeplay speelt en de hogere HcP stableford, maar u nog wel een onderscheid wilt maken in categorie omdat deze anders evt te groot wordt. (vb 0-19,9 / 20-36 / 36,1-54)

Extra uitslag op basis van geslacht : hiermee maakt u een onderscheid tussen de heren en dames in de uitslag. Indien u ook sub categorieën gebruikt zoals voorgaand genoemd krijgt u een zeer uitgebreide uitslag. Let op, er wordt hierbij geen totaaluitslag meer gecreëerd

Commentaar : hier kunt u extra informatie weergeven bij de wedstrijd zoals bijv. specifieke informatie > 3 stokken wedstrijd / kledingvoorschriften / etc.