Met het handicapsysteem geeft men aan welke methode van berekenen van de exact handicap van toepassing is. Standaard is de EGA methode zoals de NGF deze voorschrijft gedefinieerd. Deze methode wordt gekoppeld aan een baan.


Stel u heeft een baan (par-3 baan) waarop u de NGF berekening niet wilt toepassen, dan kunt u hier een aparte berekening toevoegen.


Selecteer met een linker muisklik in de navigatieboom “Handicapsystemen”. Het volgende scherm wordt getoond:
 

8e8df7ad-5fbc-4836-ac5c-f5e480e6b973.png

 

In dit voorbeeld ziet u een overzicht van de aanwezige handicapsystemen van deze vereniging. Het betreft hier het standaard EGA systeem. Bij ieder systeem is er de mogelijkheid om één drempelcriterium in te bouwen.

Hieronder een beschrijving van de kolommen:

  • Naam: De naam van de betreffende handicap.
  • Verplicht: Indien de handicap is ingesteld door de NGF is de handicap verplicht en dient u ‘ja’ te selecteren. Indien de handicap alleen lokaal geldig is dient u ‘nee’ te selecteren.
  • Drempel (verlaging): Voer hier de waarde in van waaruit de verlaging wordt berekend indien de relatie ‘door de drempel gaat’.
  • Drempel (verhoging): Voer hier de waarde in waarboven de relatie niet meer kan stijgen als hij eenmaal door de drempel is gegaan.
  • Laatste waarde voor de drempel: Voer hier de waarde die de handicap minimaal kan worden voordat de relatie ‘door de drempel is gegaan’.
  • Tijdspanne (mnd): Voer hier de periode in maanden in waarbinnen de relatie het vereiste aantal kaarten dient te lopen om ‘door de drempel te gaan’ bij een voldoende behaalde score.
  • Examenvoorwaarde: Voer hier een examenstap in, uit het examenstappenplan, waaraan de relatie voldaan dient te hebben voordat hij of zij ‘door de drempel’ mag zakken.
  • Grens gelopen kaarten: Voer hier het aantal kaarten in dat de relatie minimaal gelopen dient te hebben binnen de gestelde periode.
  • Grens kaarten voldaan: Voer hier het aantal kaarten in van de gelopen kaarten dat een resultaat van 36 of meer Stableford punten dient te hebben gerekend vanuit de drempel (verlaging).
  • Verlagingmethode: Dit veld wordt niet gebruikt.