Er kunnen meerdere categorieën worden toegevoegd. Bij de EGA en NGF handicapsysteem zijn de eerste 5 categorieën vast, daarna kan je zelf andere toevoegen. Is het een ander handicapsysteem, bijvoorbeeld voor een par3 baan dan mag je alle categorieën zelf invullen.


Een categorie toevoegen, u dient de waarden in te voeren van de nieuwe categorie en deze te bevestigen met een linker muisklik op de button ‘Categorie bewaren’. De waarden van een categorie dient u als volgt te bepalen:

  • Naam: voer hier de gewenste naam in van de categorie. Default voert het golfprogramma hier de naam categorie in en het volgnummer.
  • Ondergrens: voer hier de laagste handicapwaarde in van de categorie.
  • Bovengrens: voer hier de hoogste waarde in van de categorie.
  • Buffer: voer hier de grootte in van de buffer in het aantal Stableford punten (geheel getal). Indien u na het toevoegen opnieuw het categorie overzicht van de betreffende handicap selecteert ziet u ‘de onderwaarde van de buffer – 36’. Dus met een bufferwaarde van 2 ziet u in kolom buffer van de betreffende categorie 34-36.
  • 9-holes buffer: voer hier de grootte in van de buffer voor een ronde over 9-holes.
  • Lager factor: voer hier de waarde in waarmee de handicap binnen deze categorie ‘zakt’.
  • Hoger factor: voer hier de waarde in waarmee de handicap binnen deze categorie ‘stijgt’.