Selecteer "lidsoort toevoegen" om een nieuw lidsoort aan te maken. In het overzicht wat dan verschijnt kun je het lidsoort aanmaken en de bijhorende specificaties invoeren. Als u alles heeft ingevuld kunt u door middel van te klikken op "lidsoort aanmaken" het nieuwe lidsoort toevoegen aan de lijst.


Specificaties:


Naam: de naam van de lidsoort.

Type: het type bepaalt in welk tabblad van de relaties de lidsoorten terecht komen. Er zijn vijf soorten:

  • Clubleden: voor alle lidsoorten die clublid zijn.
  • Gasten: voor alle niet-clubleden met golfgegevens.
  • Contacten: voor alle relaties waarvan alleen enkele persoonlijke gegevens nodig zijn.
  • Vrije Golfers: optioneel. Voor alle lidsoorten die vrije golfer zijn.
  • Bedrijven: voor alle bedrijven / golfclubs.


Clubleden: clublid ja of nee. Als clublid = Ja dan worden deze relaties in de ledenlijst gepresenteerd.

NGF: geeft aan of de leden met deze lidsoort uitgewisseld worden met de NGF. 

Note:Het type moet dan wel zijn 'clubleden' of 'vrijegolfers'.

Wed: geeft aan of de leden met deze lidsoort aan wedstrijden mogen deelnemen. Zo ja, dan komen ze in de relatiegroep “Wedstrijdspelers” terecht. Deze relatiegroep is meestal de default instelling bij wedstrijddefinitie (via spelvorm instellingen).

Fin: geeft aan of de leden met deze lidsoort gebruikt worden in de financiële administratie.


Greenfee: Geeft aan of deze greenfee'ers getoond worden in selectielijsten. Oa. bij toevoegen relatie in Indelingsscherm.


Login: Geeft aan of de relaties met dit lidsoort mogen aanloggen.

Leeftijdgrens: de minimale en maximale leeftijd voor de leden van deze lidsoort.


Kleur: een lidsoort kan een kleur krijgen. Dit is handig als men bij het overzicht van de Relaties snel een idee wil krijgen van het type relatie.

Tip: Gebruik niet te veel kleuren.