Selecteer het "schrift icoon" in het spelvorm overzicht achter de spelvorm waarvan u de wedstrijddefinities wilt instellen. 
Er verschijnt een pagina met alle mogelijke wedstrijdparameters. Door een parameter aan te vinken en een waarde te geven verschijnt deze waarde in het scherm bij wedstrijddefinitie. Als men de defaultwaarden nauwkeurig invult wordt het definiëren van een wedstrijd eenvoudiger en is er minder kans op fouten.


Men kan parameters “uitzetten” die niet van toepassing zijn voor de vereniging of baan. Het overzicht is grofweg in drieën verdeeld. Eerst de naam van de parameter, dan een selectieveld dat aangeeft of de parameter verschijnt bij de wedstrijddefinitie en als derde kan men de waarde van de parameter invullen.


Note: Het is mogelijk om een parameter een waarde te geven en niet te laten verschijnen bij wedstrijddefinities.


Voorbeeld: bij een individuele wedstrijd strokeplay kunnen de parameters die van toepassing zijn op teamdefinities achterwege worden gelaten.
 

Wedstrijddefinities instellen