Om een baan toe te voegen klikt men in het banenoverzicht op de knop "baan toevoegen" Daarna kan men onderstaande gegevens invullen voor de desbetreffende baan.

  • Voer de naam in van de baan.
  • het handicapsysteem dat voor deze baan moet gelden.
  • Qualifying condities: Ja/Nee (Nee: dan wordt de baan niet meer op de zuil getoond bij qualifying kaarten).
  • Toon baan op zuil: Ja/Nee    (Nee: dan ziet men de baan niet meer op de zuil).
  • Toon baan op website: Ja/Nee (Nee: dan ziet met de baan niet meer op de website).
 

Tevens heeft men hier de mogelijkheid om holes toe te kennen aan de baan. Deze dienen wel in het systeem aanwezig te zijn.


In onderstaand scherm voert men de CR en SR in, zoals dat is berekend en aan u is bevestigd door de NGF.

En daarbij vink je de aanwezige kleurentees voor dames en heren aan.



Op onderstaand scherm voegt men de hole toe en voert men de strokeindex in per hole.

Als men in het bovenstaande scherm de actieve tees voor dames en heren invoert, verschijnen deze ook meteen in onderstaande scherm.