De handicapstatus van de relatie kan aangepast worden. Actief, Inactief of Ingetrokken. Om een handicap aan te passen of voor de eerste keer in te voeren, drukt men op het "pen icoon".
  • HCP:    Geef de exacte waarde van het handicap in. In het kaartenoverzicht van de relatie is een kaart aangemaakt van het type “Handicap aanpassing”. Zo kan men altijd zien hoe de handicap is samengesteld. Ook de relatie kan deze handeling dan volgen via de handicaphistorie.
  • Aanmaakdatum: De datum dat het handicap is aangemaakt. Let op: deze datum wordt door de Jaarlijkse Herziening gebruikt om te controleren of de speler dit jaar voor het eerst een handicap onder de 36.0 heeft gekregen. Zo ja, dan volgt er geen hanidcapverhoging of inactief-status. 
  • Note: Als men nieuwe leden krijgt die al een handicap hebben is het raadzaam om deze datum terug in de tijd te zetten zodat de Jaarlijkse Herziening het handicap “normaal” verwerkt.
  • Status: Actief / Inactief of Ingetrokken.
  • Datum aanpassing: De datum dat het exacte handicap wordt aangepast.
  • Opmerking: Vrij tekst veld om opmerkingen te plaatsen.