Enerzijds heb je de etiket instellingen die goed moeten staan in E-Golf4U (Hoofdbeheer, Etiketdefinities)Dit bij gebruik van de Zebra GK420d printer en de bijbehorende labels met een formaat van 101,6 x 38,1 mm.


Anderzijds moeten aan de zijde van de printer de instellingen goed staan. Indien de printer is aangesloten is op een PC

Ga naar: naar "Apparaten en Printers" ( hardware ) op uw PC
met muis op GK420D, Rechtermuisknop
Voorkeursinstellingen voor afdrukken
op tabblad etiket type:
nieuw aanmaken: "E-Golf4U etiket"
Densiteit: 30
Snelheid: 12,7
Breedte: 10,38  (cm)
Etikethoogte: 3,75 (cm)
OK

op tabblad opties:
Etikettype "E-Golf4U etiket" selecteren
papierformaat: staand
OK


Als een pagina in Firefox niet goed wordt afgedrukt:

  1. Klik op de menuknop new fx menu en selecteer Afdrukken. Het afdrukvoorbeeldvenster verschijnt.
  2. Zorg ervoor dat in het afdrukvoorbeeldvenster Schaal is ingesteld op 100%.
  3. Klik op het tabblad Pagina-instellingen. Zorg ervoor dat in de sectie Marges de paginamarges juist zijn ingesteld (géén marges).

Als u wijzigingen hebt aangebracht, ga dan verder en probeer de pagina nogmaals af te drukken. 


Bij gebruik van andere printers en van labels met andere formaten zult u zelf door "trial and error" op zoek moeten gaan naar de ideale instellingen. Bovenstaande vormt wel een goede leidraad om snel tot het finetunen te kunnen komen.