De competities worden per jaar gegroepeerd onder een tab zodat er overzicht blijft. De tab's zijn een jaar vooruit, huidige jaar, een jaar terug en verder terug (archief).

Om een competitie aan te maken volgt men de volgende stappen:
 

Stap 1 definieer competitie

 

Naam competitie definitie: Voer de naam van de competitie in.
Best Of: Geef aan hoeveel wedstrijden meetellen voor de totaalscore. Indien alle wedstrijden meetellen voor deze competitie, kies voor n.v.t. 

Vink ‘n.v.t.’ uit om het aantal wedstrijden in te voeren die meetellen voor deze competitie.
Geslacht: Hiermee wordt aangegeven of alleen de Dames, Heren of Beide (nvt) van de wedstrijd meegenomen moet worden.
Handicapcategorie: Als de wedstrijden verdeeld zijn in categorieën, dan kan aangegeven worden welke categorie(en) meegenomen moet worden.
Score aan de hand van: Geef aan of de punten moeten worden opgeteld, de score van de wedstrijd, de netto score of de bruto score.
Toon op site: Als bij “Toon op site” een “V” (aangevinkt) wordt geplaatst, is de competitie te zien voor alle leden op de website.
 

Stap 1 defineer competitie

 

Stap 2 voeg wedstrijden toe

 

Nadat de competitie is aangemaakt drukt men op "voeg wedstrijd toe" . Hiermee kan men een wedstrijd koppelen aan de competitie.
 

Stap 2 voeg wedstrijden toe

 

Stap 3 Punten toekennen

 

Wanneer een wedstrijd gespeeld is, kun je door middel van te klikken op het "pen icoon" de verdeling van de punten toekennen. Door de waarden te veranderen bij handicap, positie of waarde kan men de puntenverdeling instellen.
Stel dat er twee spelers op plaats 2 eindigen en ze moeten allebei 9 punten krijgen. Verander dan de waarde van positie 3 in 9.00. Indien de puntentabel niet goed is en het betreft een puntentelling die verder nooit gebruikt wordt dan kan je in dit scherm regels toevoegen, wijzigen en verwijderen.
 

Stap 3 Punten toekennen