Het is voor de wedstrijdleiding mogelijk de wedstrijd te staken. Bij een wedstrijd die wordt gestaakt, worden geen verbeteringen in handicap doorgevoerd. Men mag een wedstrijd in E-Golf4U staken, als het bijvoorbeeld onweert.

Daartoe dient u dan de instelling "Wedstrijd gestaakt" aan te vinken.