E-Golf4U zet een inactief handicap automatisch om naar een actief handicap als er drie kaarten ingeleverd zijn in het lopende seizoen. 
De handicapcommissie krijgt hierover een email. 

Zolang een exact handicap inactief is wordt het niet aangepast. 
Na de derde kaart worden alle drie de scores van de kaarten doorgerekend en krijgt de speler een nieuwe exact handicap.

* Als het handicap niet automatisch actief wordt na de derde score dan kan het zijn dat er geen "inactief"-kaart is waarmee het systeem kan gaan rekenen. 

Controleer bij het kaartenoverzicht van de speler of er een kaart is die het handicap inactief maakt. Is deze kaart er niet dan moet deze aangemaakt worden. 
  1. alle kaarten terugdraaien tot de datum dat het handicap inactief zou moeten zijn. 
  2. handicap inactief maken met de juiste datum. 
  3. alle kaarten weer verwerken.

Speler uit categorie 1 en inactief mag WEL een qualifying ronde inleveren om actief te worden.
Een speler uit categorie 1 kan alleen qualifying scores inleveren die gepeeld zijn in een wedstrijd. 
Als de speler een inactief handicap heeft dan mag deze toch een kaart inleveren gespeeld onder qualifying condities. 
Note: deze kaarten tellen niet mee voor de jaarlijkse herziening.