In E-Golf4U kunnen er meerdere administraties aangemaakt worden. Dit kan nuttig zijn als men bijvoorbeeld het speelrecht door de exploitatiemaatschappij laat factureren en de verenigingscontributie door de vereniging.

Note: Het systeem wordt automatisch ingesteld op maximaal 1 administratie, indien u meerdere administraties wilt toevoegen dient u contact op te nemen met E-Golf4U.