Met de financiële configuratie kan men algemene instellingen doorvoeren. • Eerstvolgende factuurnummer: nummer eerstvolgende factuur.
 • Facturen samenvoegen: factuur voor familie samenvoegen j/n
 • Excel export: altijd een excel bestand maken bij factuur j/n
 • Lidsoort stop: n.v.t.
 • Lidsoort mutatie datum: datum lidsoort-leeftijdgrenzen check.
 • Een boekingsstring kan worden gepresenteerd tussen haakjes achter het product.
 • Producten ingangsdatum voor nieuwe leden: Een nieuw lid krijgt automatisch producten toegewezen. Stel speler wordt lid per 15-april dan kan je instellen of het product per 1-april ingaat of per 1-januari. Note: achteraf kan je de ingangsdatum nog altijd aanpassen. • Factuurtoelichting: wordt gepresenteerd op factuur onder de te factureren producten.
 • Factuur toelichting positie: waar de toelichting moet komen te staan.
 • Betaaltermijn in dagen: aantal dagen waarbinnen de betaling moet plaatsvinden.
 • Envelop type: A5, A4 etc.
 • Toon debiteurnummer op factuur: Ja/nee 
 • Factuurdatum: of de datum van vandaag, of de datum waarop de boekingsperiode staat.
 • Factuur E-mail Onderwerp: dient altijd ingevuld te zijn.
 • Template voor factuur Email: hiermee geeft je het email bericht aan waaraan de factuur gekoppeld is.
 • Factuurtoelichting credit factuur: de tekst dat op de factuur komt indien totaalbedrag negatief is.
 • Aantal regels per factuurblad: het maximale aantal regels per factuurblad. Hiermee kan je netjes naar een volgende pagina gaan.
 • Hier kunt u de teksten voor de diverse herinneringen formuleren. Als u vanuit betalingsbeheer de herinneringen verstuurd, worden die teksten voor de herinneringen hier opgehaald.

 • Clieop instellingen: Op ja als u nu nog gebruik maakt van een ClieOp bestand. Nee, als u reeds werkt met SEPA bestanden.* Sepa bestand aanmaken op nee als u nog gebruik maakt van een ClieOp bestand.