Producttypen worden gebruikt om verschillende producten een type te geven waarmee de afhandeling tijdens het boeken veranderd kan worden. Producttypen zijn clubspecifiek en hoeven waarschijnlijk maar één keer ingesteld te worden. 

Een voorbeeld van een producttype is het type “Entreegelden” ; hiermee worden entreegelden gegroepeerd en kunnen dan cumulatief worden ingesteld. Het idee hierachter is om bij jeugdleden die overgaan naar het lidmaatschap voor volwassenen de reeds betaalde entreegelden in mindering te brengen op het entreegeld dat een volwassen clublid betaalt.


Note: Producttypes zijn gemaakt om eenmalige betalingen zoals entreegelden automatisch te beheren. In de praktijk blijkt dan men hier niet veel gebruik van maakt, omdat er vaak te veel uitzonderingen zijn mbt entreegelden.

producttype.png

  • In dit scherm ziet u bovenaan de selectiebox om een administratie te kiezen, dit betekent dat in dit scherm de gegevens van de verschillende bestaande administraties gescheiden zijn.
  • In het bovenstaande plaatje is duidelijk te zien hoe de entreegeldproducten voor de jeugdleden oplopen tot het algemene entreegeldproduct voor volwassenen. Indien een jeugdlid al eerder entreegeld heeft betaald maar nu het product “entreegeld algemeen” moet betalen, wordt het vorige betaalde entreegeld van het bedrag afgehaald, mits het nieuwe entreegeldproduct hier op cumulatief is ingesteld.
  • Producten op cumulatief zetten kunt u zeer eenvoudig doen door op het "pen icoon" aan de rechterkant te klikken, dan krijgt u de vraag of u dit product als cumulatief wilt laten gelden. Indien u dit product niet meer wilt koppelen aan dit producttype dan klikt u op het "prullenbak icoon", het product wordt dan wel losgekoppeld van dit producttype maar niet verwijderd uit het systeem.