Producten toevoegen & wijzigen gebeurt zeer gemakkelijk indien de regels en velden duidelijk zijn. Hieronder vindt u in een beknopt overzicht met de uitleg van de velden en de afhankelijkheden die hiermee gepaard gaan.

producten.png

 • Naam: De naam van het product
 • Omschrijving: Eventueel een omschrijving
 • Productgroep: De productgroep waarin dit product zich bevindt (Verplicht)
 • Administratie: De administratie waarin dit product zich bevindt (Verplicht)
 • Alleen voor homeclub leden: Indien dit product geldt voor alleen de homeclubleden dient u dit op “Ja“ te zetten.
 • Prijs: Geef de prijs op van het product (met de BTW Code geef je aan of de prijs incl of excl btw is).
 • Speciale homecourse elders prijs: Geef een afwijkende prijs in voor de leden met homecourse elders. Bijvoorbeeld bij NGF bijdrage.
 • Opsplitsen in termijnbedragen: De prijs kan je hiermee opsplitsen in termijnbedragen. Bijvoorbeeld: prijs = 1000 en termijn is 200. Dan wordt er iedere keer 200 gefactureerd en afgeschreven van de prijs. Staat de prijs op 0,- dan stopt dit product. Note: de laatste termijn kan ook een restbedrag zijn.
 • BTW code: BTW Code (het percentage) 
 • Prijs geldt per: Vul in voor welk termijn deze prijs geldt. Het veld moet altijd ingevuld zijn. Weet je het niet dan termijn "jaar" nemen.
 • Volledig jaar: Zet deze optie op 'Ja' als u dit product voor een volledig jaar wilt factureren. Op "nee" als het een pro rata product is. Bijv: per 1 november worden er dan 2 maanden berekend.
 • Ingangsdatum: Vul minimaal de ingangsdatum in; deze is verplicht.
 • Uitgangsdatum: Indien de uitgangsdatum niet bekend is kunt u dit veld leeg laten. Note: De uitgangsdatum wordt bijna nooit ingevuld, omdat het efficiënter is om de bedragen aan het einde van ieder jaar aan te passen in plaats van steeds andere producten in te voegen en deze te koppelen aan de lidsoorten.
 • Standaard termijn: De uitleg op het scherm zelf is voldoende voor het standaard termijnveld.

 

Note: Het komt steeds vaker voor dat men de contributie per maand gaat betalen. De prijs wordt het maandbedrag, Prijs geldt: per maand, volledig jaar = Ja, Standaard termijn is maandelijks.