Een periode is een datum van 1 januari tot en met de periodedatum. Er wordt vervolgens gekeken wat er allemaal binnen die periode nog geboekt moet worden.

Als een nieuw lid binnen deze periode lid is geworden dan wordt hij/zij geboekt, is deze buiten de periode lid geworden dan niet.

Bijvoorbeeld: periodedatum is 1 april.  Nieuw lid per 15 maart wordt wel geboekt maar nieuw lid per 15 april niet.

Note: voor de bulkfacturatie zet je de periodedatum op 1-1-<nieuwe jaar>


Door de periodedatum steeds naar de toekomst op te schuiven (oude verwerken, nieuwe aanmaken) kan je alvast facturen maken over periodes die nog moeten komen. Dit is bijvoorbeeld handig als je de maandcontributie steeds de maand ervoor wil factureren.


Als er geen periode boeking open staat, kunt u een nieuwe aanmaken door een datum in de toekomst in te geven.

Wij adviseren u een vast stramien van periodes aan te houden, voor een beter overzicht.

Het aanmaken van boekingen is eigenlijk niets meer dan het verzamelen van de facturen die (na goedkeuring) verstuurd kunnen worden. Nadat u een boeking op een datum heeft aangemaakt, kunt u deze hierna factureren.

boekingen.png 


Vervolgens gaan we naar "facturering" om de boekingen te bekijken / goed te keuren en te factureren.