Onder instellingen kunt u een aantal instellingen wijzigen waaronder periodes beheren. Zo kan u bijvoorbeeld voor elke periode een standaard weekrooster met werktijden maken. U klikt dan op "nieuwe periode" en het volgende scherm verschijnt.

proagenda4.png

Als u de naam, begindatum, einddatum, interval en prioriteit ingevuld heeft kunt u op "opslaan" klikken om de periode op te slaan. Daarna verschijnt onderstaand overzicht als u nu achter de nieuwe periode regel op "weekrooster" klikt kunt u uw week rooster invoeren en uw afwezigheid doorgeven.  

proagenda5.png