In het "tellers" overzicht onder "hoofdbeheer" in de TeeTime module kunt u tellers toevoegen. Om een teller toe te voegen klikt u op de knop "voeg teller toe". In het scherm wat dan verschijnt kunt u de naam, type, maximum gebruik, hoe vaak prijs mag worden uitgegeven van uw teller invoeren en op "opslaan" klikken, de nieuwe teller komt dan in het overzicht te staan. U kunt een teller hierna koppelen aan een greenfeeprijs, het is ook mogelijk een teller aan meerdere prijzen te koppelen of een prijs van meerdere tellers te voorzien. Als een teller vaker gebruikt wordt dan aangegeven in het overzicht zal deze rood kleuren, het overschrijden van het maximum heeft geen gevolgen, dit is alleen een signalering.

teller toevoegen.png 

Nadat u de teller heeft ingevoerd kunt u een periodieke rapportage uitdraaien van de teller: Teller rapportage