Bijgevoegd aan dit artikel vindt u de documenten die verstrekt en gebruikt zijn tijdens de trainingsdagen 2013.