Hier geeft u de instellingen weer, waarmee het systeem de (dag)agenda gaat vullen.

Verder definieer je hier de parameters voor de instellingen met betrekking tot de wedstrijden, de zuil, de website, de bonprinter en de templates.